Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestrukturen visar den sammanlagda utvecklingen av bebyggda områden och hur bebyggelsen ska utvecklas. Utvecklingen ska i huvudsak följa planeringsprinciperna ”en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik” och ”en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden”.

Följande åtaganden har en särskild betydelse för bebyggelsestrukturens utveckling:

  • Anpassa byggandet i alla kommuner till den långsiktiga efterfrågan.
  • Utveckla regionala stadskärnor i Stockholms-regionen.
  • Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik.

Det finns också flera andra åtaganden som har betydelse för bebyggelsestrukturen, men där är de fysiska och geografiska aspekterna inte lika framträdande. Tydliga exempel är ”skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden”, ”stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer”, ”skapa strategiskt placerade landmärken i regionens stadskärnor” och ” skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens delmarknader”.