TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Utveckling av kollektivtrafiksystemet

Kartan visar befintliga och nya eller uppdaterade spår till 2020 och 2020–2030.

Håll samman och vidga regionen genom att öka kapaciteten i det radiella järnvägsnätet

Före 2020

1    Citybanan Södra station–Tomteboda

2    Stockholm C, ombyggnad

3    Järnväg Västerhaninge–Tungelsta, ökad kapacitet inklusive mötesstation Nynäsgård

4    Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C, inklusive bytespunkter centrum och hamnen

5    Mälarbanan Tomteboda–Barkarby, nya dubbelspår

6    Mälarbanan Barkarby–Kallhäll, nya dubbelspår

7    Ostkustbanan Stockholm C–Sörentorp

8    Pendelstation Vega i samband med utveckling av Vegaområdet.

9    Nynäshamn, godsanpassning

10  Kombiterminal Rosersberg, nytt godsspår

11  Tungelsta-Hemfosa, dubbelspår
Före 2030

12  Hemfosa-Nynäshamn, dubbelspår

13  Skavstaby, ökad kapacitet

14  Svealandsbanan, ökad kapacitet

15  Spårreservat Ostlänken, Järna–länsgränsen (vidare mot Linköping)

16  Regionaltågsstation Stockholm nord i Häggvik

17  Regionaltågsstation Stockholm väst i Barkarby

18  Märsta station, ombyggnad i befintligt läge

19  Berga-Norvik, nytt godsspår

Utveckla trafiksystemet i regioncentrum

Före 2020

20  Spårväg Alvik-Solna station

21  Spårväg city, Västra Kungsholmen-City-Djurgården/Frihamnen

22  Tvärbanan, förlängning Hammarby sjöstad–Slussen

23  Saltsjöbanan, konverteras och ansluts till Tvärbanan

24  Lidingöbanan, Ropsten–Gåshaga, upprustning

25  Slussen, ny bussterminal

 

Före 2030

26  Spårreservat Odenplan-Nya Karolinska/Solna

27  Spårreservat Solna station–Bergshamra

28  Spårreservat Kungsträdgården–Forum Nacka

29  Kymlinge station, i samband med utveckling av området

30  Spårreservat i stomlinjebuss fyras sträckning

Utveckla tvärförbindelser till yttre regionala stadskärnor

Före 2020

31  Roslagsbanan, dubbelspår yttre delar och dragning via Arninge

32  Spårväg Ulvsunda–Kista

33  Spårreservat Kista-Ostkustbanan (Helenelund/Sollentuna/Häggvik)

34  Spårväg syd Skärholmen-Flemingsberg

Före 2030

35  Spårreservat spårväg syd, Skärholmen-Älvsjö

36  Spårreservat Ostkustbanan (Helenelund/Sollentuna/Häggvik) - Roslags Näsby

37  Spårreservat Kista-Akalla-Barkarby

38  Spårreservat för Roslagspilen, Solna station-Roslags Näsby-Arninge (Alternativt t-bana)

39 Busstrafik nord–sydlig förbindelse, Förbifart Stockholm

40 Busstrafik östlig förbindelse, Österleden