Utveckling av kollektivtrafiksystemet

Kartan visar befintliga och nya eller uppdaterade spår till 2020 och 2020–2030.

Håll samman och vidga regionen genom att öka kapaciteten i det radiella järnvägsnätet

Före 2020

1    Citybanan Södra station–Tomteboda

2    Stockholm C, ombyggnad

3    Järnväg Västerhaninge–Tungelsta, ökad kapacitet inklusive mötesstation Nynäsgård

4    Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C, inklusive bytespunkter centrum och hamnen

5    Mälarbanan Tomteboda–Barkarby, nya dubbelspår

6    Mälarbanan Barkarby–Kallhäll, nya dubbelspår

7    Ostkustbanan Stockholm C–Sörentorp

8    Pendelstation Vega i samband med utveckling av Vegaområdet.

9    Nynäshamn, godsanpassning

10  Kombiterminal Rosersberg, nytt godsspår

11  Tungelsta-Hemfosa, dubbelspår
Före 2030

12  Hemfosa-Nynäshamn, dubbelspår

13  Skavstaby, ökad kapacitet

14  Svealandsbanan, ökad kapacitet

15  Spårreservat Ostlänken, Järna–länsgränsen (vidare mot Linköping)

16  Regionaltågsstation Stockholm nord i Häggvik

17  Regionaltågsstation Stockholm väst i Barkarby

18  Märsta station, ombyggnad i befintligt läge

19  Berga-Norvik, nytt godsspår

Utveckla trafiksystemet i regioncentrum

Före 2020

20  Spårväg Alvik-Solna station

21  Spårväg city, Västra Kungsholmen-City-Djurgården/Frihamnen

22  Tvärbanan, förlängning Hammarby sjöstad–Slussen

23  Saltsjöbanan, konverteras och ansluts till Tvärbanan

24  Lidingöbanan, Ropsten–Gåshaga, upprustning

25  Slussen, ny bussterminal

 

Före 2030

26  Spårreservat Odenplan-Nya Karolinska/Solna

27  Spårreservat Solna station–Bergshamra

28  Spårreservat Kungsträdgården–Forum Nacka

29  Kymlinge station, i samband med utveckling av området

30  Spårreservat i stomlinjebuss fyras sträckning

Utveckla tvärförbindelser till yttre regionala stadskärnor

Före 2020

31  Roslagsbanan, dubbelspår yttre delar och dragning via Arninge

32  Spårväg Ulvsunda–Kista

33  Spårreservat Kista-Ostkustbanan (Helenelund/Sollentuna/Häggvik)

34  Spårväg syd Skärholmen-Flemingsberg

Före 2030

35  Spårreservat spårväg syd, Skärholmen-Älvsjö

36  Spårreservat Ostkustbanan (Helenelund/Sollentuna/Häggvik) - Roslags Näsby

37  Spårreservat Kista-Akalla-Barkarby

38  Spårreservat för Roslagspilen, Solna station-Roslags Näsby-Arninge (Alternativt t-bana)

39 Busstrafik nord–sydlig förbindelse, Förbifart Stockholm

40 Busstrafik östlig förbindelse, Österleden