Tekniska försörjningsanläggningar

Energianläggningar (E)

Värtan

Högdalen

Igelsta

Hammarby

Hässelby

Lövsta

Brista

Jordbro

Fittja

Solna

Nya produktionsplatser för energianläggningar (E)

Gladökvarn

Högbotorp

Hagby

Lövsta

Avfallsanläggningar (A)

Brista
Hagby

Högdalen

Salmunge

Avfallsanläggningar med deponigasanläggningar (A)

Högbytorp

Kovik

Löt

Sofielund

Tveta

Vattenverk (V)

Djupdal

Görväln

Lovö

Norsborg

 

Reningsverk (R)

Bromma

Henriksdal

Käppala

Himmerfjärden