Täta städer

Städerna i östra Mellansverige ingår, tillsammans med de regionala stadskärnorna i Stockholms län, i ett övergripande stadsnätverk. Städer och stadskärnor ska planeras för att vara upplevelserika och attraktiva stadsmiljöer för invånare, besökare och näringsliv. Extra viktigt är att stadsutvecklingen runt stations- och andra knutpunktslägen får en tät och tilltalande utformning.

Täta städer har större förutsättningar för utvecklat stadsliv, god kollektivtrafiktillgänglighet och energisnåla infrastrukturlösningar. De ger också invånare och företag tillgång till stora närmarknader. Större städer lockar till sig den högst kvalificerade och internationellt mest efterfrågade arbetskraften.