God tillgänglighet till Stockholm och Arlanda

Stockholm är landets och östra Mellansveriges största stad och en viktig motor för hela storregionen för arbetskraft, näringsliv, högre utbildning, forskning, kultur och ekonomisk tillväxt. Som centrum för storregionen är Stockholm med sin  utveckling och tillgänglighet en angelägenhet för hela östra Mellansverige. Med hjälp av Stockholms inre kärnstruktur har hela storregionens befolkning tillgång till Stockholmsmarknaden.

För regionens internationella konkurrenskraft är tillgängligheten till Arlanda fundamental, då Arlanda är storregionens största och viktigaste internationella flygplats. Tillgängligheten till Arlanda från övriga östra Mellansverige ska baseras på kollektivtrafik.