Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Östra Mellansverige har sammanlänkade marknader för arbete, bostäder, utbildning och företagande.
• Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling. Människor i regionen har god tillgång till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörjning.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och tillgängliga näringslivsmiljöer.
• Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken.
• Stadslandskapet innehåller fler täta, attraktiva, promenadvänliga och varierade stadsmiljöer.

För gröna kilar och stränder
• Människor i regionen har god tillgång till tätortsnära natur av hög kvalitet.