Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

• Privata och offentliga aktörer samspelar för att utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark i både privat och offentlig sektor.
• Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft.
• Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning och huvudkontor.
• Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer.
• Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga besöksdestinationer.