Stärk sammanhållningen

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

• Det finns ett varierat bostadsutbud inom olika delmarknader.
• Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen möts ofta och har stark tillit till varandra.
• Regionens invånare identifierar sig i högre grad med regionen och alla accepteras som en del av denna, oavsett bakgrund, kön och individuella särdrag.