Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn

Planeringsmål - det här ska vi uppnå till 2030

Inom utbildningssystemet
• Utbildningssystemet är väldimensionerat, tillgängligt och av högsta kvalitet.

Inom bostadsförsörjningen
• Bostadsbyggandet sker i en takt så att utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan. • Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna.

Inom transportsystemet
• Transportsystemet bidrar till en ökad regional tillgänglighet. • Kvaliteten i resor och transporter är generellt god och särskilt hög till och inom regioncentrum och till övriga regionala stadskärnor.