Frigör livschanser

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

• Hela regionen präglas av delaktighet och integration. • Alla invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl fungerande offentlig och privat arbetsmarknad.