4. Miljöpåverkan på regionens vattenmiljöer och vattentillgångar samt klimatförändringarnas miljörisker

Kapitlet sammanfattar miljöbedömningen av RUFS förslag till rumslig struktur 2030 och de åtaganden som kan påverka miljön i fråga om följande utpekade fokus­områden:

  • regionens vattenmiljöer och tillgångar
  • klimatförändringarnas miljörisker.

De två fokusområdena har tidigare behandlats var för sig, men klimatförändringarnas miljörisker handlar i huvudsak om påverkan på vattenmiljöer och vattentill­gångar. Därför behandlas de båda fokusområdena här på ett mer integrerat sätt än tidigare.