TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

4. Miljöpåverkan på regionens vattenmiljöer och vattentillgångar samt klimatförändringarnas miljörisker

Kapitlet sammanfattar miljöbedömningen av RUFS förslag till rumslig struktur 2030 och de åtaganden som kan påverka miljön i fråga om följande utpekade fokus­områden:

  • regionens vattenmiljöer och tillgångar
  • klimatförändringarnas miljörisker.

De två fokusområdena har tidigare behandlats var för sig, men klimatförändringarnas miljörisker handlar i huvudsak om påverkan på vattenmiljöer och vattentill­gångar. Därför behandlas de båda fokusområdena här på ett mer integrerat sätt än tidigare.