TRF
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen
Regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen

Miljökonsekvensbeskrivning

Här kan du läsa hela miljökonsekvensbeskrivningen för RUFS 2010. Du kan även
ladda ner den i pdf-version via länken till höger.