Miljökonsekvensbeskrivning

Här kan du läsa hela miljökonsekvensbeskrivningen för RUFS 2010. Du kan även
ladda ner den i pdf-version via länken till höger.