Strukturalternativ som övervägts

Studier av alternativa fysiska strukturer gjordes dels i program- och strategifasen, dels i samrådsfasen. Alternativen konkretiserades steg för steg, från att ha gällt många och principiella strukturer till att begränsas till färre och till sist utforma det slutliga alternativet.

Till vänster finns beskrivet hur arbetet gått till från flera strukturer till det slutliga förslaget. Du kan också ladda ner de olika alternativen som pdf-filer till höger.