Motiv för valt transportsystem

Följande åtaganden har särskild betydelse för transportsystemets utveckling inom Stockholms län.

  • Attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla
  • Ett trafiknät som stöder regionens flerkärnighet
  • Ökad vägkapacitet i kritiska snitt samt styr och begränsa efterfrågan
  • Motiv för ökad vägkapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet
  • Motiv för ekonomiska styrmedel