Motiv för den valda bebyggelsestrukturen

Planens strukturer av bebyggelse år 2030 karaktäriseras av koncentration,
täthet, flerkärnighet och kollektivtrafikanpassning. Detta för att kunna hantera tillväxten på ett sätt som sammantaget är bra med hänsyn till mål och åtaganden och med beaktande av beslutade prioriteringar. Även från miljösynpunkt erbjuder den täta staden fördelar. I faktarutan överst och i texterna på siten kan du läsa mer om bebyggelsestrukturen.