Miljöaspekter lyftes fram i omvärldsanalys och långsiktiga utmaningar

I program- och strategifasen genomfördes omvärldsanalyser med fokus på globaliserad ekonomi, klimatförändringar och energiförsörjning samt sociala spänningar och förändrade värderingar. I denna fas diskuterades även ett antal långsiktiga utmaningar som utgångspunkter för planeringen. Två av dessa utmaningar hade påtaglig miljöinriktning:

  • Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.
  • Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt.