Stockholmsregionens särskilda förutsättningar

Stockholmsregionen har många grundläggande förutsättningar som är gemensamma med andra storstäder i västvärlden. Storstäder skiljer sig från andra städer inte bara genom sin storlek utan också genom sin täthet, komplexitet och mångfald.

  • Storstaden är föränderlig, komplex och tät. Läs mer
  • Storstadens människor och företag. Läs mer
  • En växande region. Läs mer

Jämfört med övriga riket har Stockholms län en betydligt högre andel av bruttoregionprodukten inom Företagstjänster och finans, som mätt i BRP dominerar regionens näringsliv. Lägre andelar jämfört med riket har Stockholms län inom branscherna Tillverkning, Bygg, Hälso- och sjukvård men även inom Forskning och utveckling, utbildning.

Källa: SCB