Ledande storstadsregion i Östersjöområdet

Stockholmsregionen är en naturlig mittpunkt i Skandinavien och Östersjöområdet – ett ekonomiskt centrum och en tongivande kulturstad. Det märks bland annat inom besöksnäringarna, finanssektorn, genom antalet internationella huvudkontor och en betydande forskning och utveckling samt de väl utvecklade direktflygförbindelserna med de andra storstadsregionerna runt Östersjön.  

Östersjöregionens ekonomiska potential är omfattande. Om Stockholm samverkar effektivt med andra regioner runt Östersjön kan hela Östersjöområdets internationella position stärkas ytterligare.

En ökad sammanlänkning inom Östersjöområdet gör det också möjligt att samarbeta för att lösa den gemensamma miljöutmaning som Östersjön står inför. Östersjön är kraftigt påverkad av utsläpp och miljögifter, och det rapporteras om en utbredd bottendöd. Flera av de viktigaste fiskbestånden är hotade, och bedömare anser att de internationella fiskekvoterna ligger långt över vad som är uthålligt.