En värld i förändring – omvärldsfaktorer

Världsstaden är ett ekonomiskt centrum

I forskning om urbana miljöer talar man om megastäder och världsstäder. Megastäder är städer med störst befolkning, som Shanghai och Mexico City. Världsstäder är städer med stor ekonomisk betydelse.

Världsstäderna är geografiska noder för avancerad service och tjänsteproduktion. Många internationella företag har sina huvudkontor i en världsstad, och en stor del av globala transporter och kommunikationer sker från och till dessa städer. Dessutom är de mål för inrikes och utrikes migration och präglas för det mesta av socialt polariserade miljöer.

Världsstäderna konkurrerar med varandra, till exempel om företagens investeringar. Men de ingår samtidigt i världsomspännande nätverk av världsstäder med olika inriktning på funktioner. Därför handlar regional utveckling dels om att stärka möjligheterna att attrahera kompletterande investeringar i konkurrens med andra städer, dels om att utveckla banden till och samarbetet med andra världsstäder.