Förutsättningar

Det är inte möjligt att förutse framtiden på så lång sikt som 40 år. Därför krävs beredskap för olika utvecklingsvägar. Det är också viktigt att utvecklingsplaneringen vilar på kunskaper om förändringar i omvärlden, regionens särskilda förutsättningar och långsiktiga bedömningar av utvecklingen.

Som inledning till kapitel 3 ges en överblick över de planeringsförutsättningar som syftar till att skapa en gemensam bild för regionens aktörer och som påverkat de planeringsmål och åtaganden som planarbetet resulterat i. För varje strategi följer sedan en mer detaljerad beskrivning av nuläge och trender.