Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

• Formulera och genomföra en långsiktig näringspolitik. Läs mer >
• Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv. Läs mer >
• Använda offentlig upphandling för att främja innovationer. Läs mer >
• Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer. Läs mer >
• Låta kreativitet och entreprenörskap prägla utbildningssystemet. Läs mer >
• Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer. Läs mer >
• Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass. Läs mer >
• Utveckla regionens internationella profil. Läs mer >
• Stärka regionens position i globala nätverk. Läs mer >
• Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination. Läs mer >
• Stärka de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation. Läs mer >