Stärk sammanhållningen

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

• Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens delmarknader. Läs mer >
• Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser som är spridda inom regionen. Läs mer >
• Utveckla det sociala innehållet i Stockholms varumärke och marknadsföringen av regionen inåt och utåt. Läs mer >
• Skapa strategiskt placerade landmärken i regionens stadskärnor. Läs mer >
• Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt och utåt. Läs mer >
• Utveckla tilliten till det offentliga. Läs mer >