Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

Inom utbildningssystemet

  • Säkra en utbildning med hög kvalitet i hela regionen. Läs mer >
  • Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens och individernas efterfrågan. Läs mer >
  • Bygga ut och effektivisera den högre utbildningen i regionen. Läs mer >
  • Understödja universitet och högskolor för att uppnå hög kvalitet. Läs mer >

Inom bostadsförsörjningen

  • Anpassa byggandet i alla kommuner till den långsiktiga efterfrågan. Läs mer >
  • Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt för att nå hög kapacitet och kvalitet i byggprocessen. Läs mer >

Inom transportsystemet

  • Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla. Läs mer >
  • Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, samt styra och begränsa efterfrågan. Läs mer >
  • Utveckla förbindelser inom och utom landet. Läs mer >
  • Stärka förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur. Läs mer >