Frigör livschanser

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

  • Samverka på strategisk nivå för att förnya och bredda integrationspolitiken. Läs mer >
  • Anta en policy mot diskriminering. Läs mer >
  • Göra organisationerna mångfaldsorienterade. Läs mer >
  • Följa upp integration och utanförskap i hela regionen. Läs mer >
  • Undanröja hinder för att alla människor tryggt ska kunna vistas och resa i regionen. Läs mer >