Åtaganden

I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras som kan leda till att visionen – att bli Europas mest attraktiva storstadsregion – kan uppnås.

För varje strategi har det formulerats ett antal åtaganden som anger vad som behöver göras för att nå konkreta mål i planeringen. En eller flera aktörer kan vara ansvariga för att genomföra dessa åtaganden.

Det finns 54 stycken åtaganden kopplade till de sex strategierna. Du kan läsa om alla under respektive strategi till vänster.

  • Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och
    bostadssektorn. Läs mer
  • Utveckla idéer och förnyelseförmåga. Läs mer
  • Säkra värden för framtida behov. Läs mer
  • Vidareutveckla en flerkärnig och tät region. Läs mer
  • Stärk sammanhållningen. Läs mer
  • Frigör livschanser. Läs mer