Den antagna planen

Regionala utvecklingsplanen för RUFS 2010 godkändes i landstingsfullmäktige i maj 2010. Planen sändes till regeringen som hade tre månader på sig att ta ställning till om man vill pröva om regionplanen tillgodoser riksintressena. Den 30 augusti beslutades det i regeringen att inte pröva planen vilket innebär att den vann laga kraft. Vill du ta del av hela RUFS 2010 finns den som pdf i menyn till höger.

Vill du läsa mer om processen, kan du göra det här

Stockholmsregionens regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, har tagits fram för att göra livet bättre för alla som bor, verkar och vistas i regionen. RUFS 2010 uttrycker den gemensamma viljan för regionens utveckling fram till 2030 och med utblick mot 2050. Den har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen.

Europas mest attraktiva storstadsregion

Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen har gjort och gör skillnad. Vi har en lång historia och tradition av att regionplanera. Utan en plan riskerar utvecklingsarbetet att bli splittrat och att många frågor lämnas obesvarade. Stockholms län tillhör en växande funktionell region och huvudstadsregionen har haft en stark tillväxt. Det har bland annat bidragit till att regionplanen har gått från att vara en fysisk plan till att tillväxtfrågor har integrerats i planen.

RUFS 2010:s formella status som regionplan och regionalt utvecklingsprogram innebär att den blir styrande för den statliga planeringen i länet. Den regionala utvecklingsplanen ligger till grund för bland annat kommunernas strategiska planering, regionala strukturfondsprogram och infrastrukturplaner. När nya program och insatser, inte minst på nationell nivå, initieras har RUFS 2010 en viktig funktion som uttryck för Stockholmsregionens samlade vilja. Visionen Europas mest attraktiva storstadsregion har ambitionen att förena och utmana aktörerna i det regionala utvecklingsarbetet.

Stockholms län utgör den administrativa gränsen för regionplanen. Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs dock genom ett samspel mellan olika aktörer och kringliggande län i östra Mellansverige.